Κατηγορίες

Προϊόντα σε Προσφορά

 
Στοιχεία Συνεταιρισμού

Νέα Γη Κοιν.Σ.Επ.Π.Ε
Αγροτική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για τη
Διάδοση Προϊόντων της Ελληνικής Γης
Αρ. Αδείας : 9543/13
Α.Φ.Μ : 997598329


Συμβαλλόμενοι

Ο Συνεταιρισμός Απασχολεί και Συνεργάζεται με εξειδικευμένους Ανθρώπους που έχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στην Αξιολόγηση των Παραγωγών σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε και τα οποία φέρουν τόσο ποιοτικά όσο και ανθρωποκεντρικά στοιχεία.

Ωστόσο Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί σε ανθρώπους και ομάδες με εμπειρία πάνω στις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφόρησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε την Παράδοση με την Νέα Εποχή, το χωράφι με τον υπολογιστή και τον παραγωγό με την τεχνολογία και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε σο σπίτι σας, για να μπορείτε και εσείς να τα ελέγξετε ώστε να ξέρετε πραγματικά τι τρώτε.

Ποιοι Είμαστε

Παραγωγοί Κοινωνικού Συνεταιρισμού
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Θανάσενας Γεώργιος Καπαρέλλι Κρεμμύδια - Πατάτες
Κατσέλης Κωσταντίνος Νεοχωράκι Βοιωτίας Κρεμμύδια - Πατάτες
Μπεκρής Αναστάσιος Λουτούφι Πατάτες
Μορφόπουλος Γεώργιος Ερυθρές - Κριεκούκι Φασόλια - Πεπόνια
Φίλης Αγγελος Πλαταιές Κρεμμύδια
Σαμπάνης Χρήστος Ελαιώνας Αττικής Κρεμμύδια
Οικονόμου Ανδρέας Ερυθρές - Κριεκούκι Οσπρια
Κάμπος Λεωνίδας Ερυθρές - Κριεκούκι Οσπρια
Οικονόμου Νικόλαος Ερυθρές - Κριεκούκι Οσπρια
Δημοτέλης Αναστάσιος Δάφνη Ντομάτες
Μπεκρής Γεώργιος Πετρα Βοιωτίας Καρπούζια
Πέππας Αριστοτέλης Ερυθρές - Κριεκούκι Όσπρια
Καπετάνης Διονύσιος Ερυθρές - Κριεκούκι Πεπόνια
Καπετάνης Τίμος  Ερυθρές - Κριεκούκι Σιτηρά
Μουζίκας Γεώργιος Πετρα Βοιωτίας Καρπούζια - Ντομάτες
Κατσέλης Δημήτριος  Καλλιθέα Βοιωτίας Φασολάκια
Κατσέλης Δημήτριος (Φούλης) Καλλιθέα Βοιωτίας Πιπεριές - Πεπόνια - Φασολάκια
Αναγνώστου Στέφανος Νεοχωράκι Βοιωτίας Καρότα
Βιλιώτης Βασίλειος Νεοχωράκι Βοιωτίας Καρότα
Γέρου Αναστάσιος Ερυθρές - Κριεκούκι Φακές - Ρεβύθια
Παγώνης Δημήτριος Ερυθρές - Κριεκούκι Φασόλια
Βενέτης  Ερυθρές - Κριεκούκι Αλεύρι - Σιτηρά
Σωτηρίου Θανάσης Ερυθρές - Κριεκούκι Αλεύρι
Μακρής Ιωάννης Ωρωπός Λάχανα
Γκιόκας Αλέκος Ερυθρές - Κριεκούκι Πεπόνια
Οικονόμου Δημήτριος Ερυθρές - Κριεκούκι Οσπρια - Πεπόνια
Καλογεράκης Ματθαίος  Χανιά - Κρήτη Λάδι
Σαχάς Νικόλαος Ανδρος Μέλι
Προίσκος Περικλής Μέγαρα Αυγά
Αγιος Γεώργιος - Αγροτικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αγιος Γεώργιος Γρεβενων Τραχανάς - Πέτουρα
Τζεμπελίκου Καλομοίρα Ερυθρές Κρασί / Τσίπουρο
Γκιόκας Άγγελος Ερυθρές Κρασί / Τσίπουρο

Μέλη του Δ.Σ ΝΕΑ ΓΗ Κοιν.Σ.Επ.Π.Ε.
Πρόεδρος Συνεταιρισμού/ Υπεύθυνος Παραγωγής-Τυποποίησης  : Οικονόμου Νικόλαος ( Ιδιότητα : Γεωργός/Παραγωγός )
Υπεύθυνος Πωλήσεων : Φραγκάκος Μιχάλης (Ιδιότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων  )
Υπεύθυνος Marketing : Μπατάρας Γεώργιος ( Ιδιότητα : Πληροφορική )
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας / Νομικό Τμήμα : Κουρούκλης Ανδρέας (Ιδιότητα : Δικηγόρος) 
Υπεύθυνος Λογιστηρίου/Έργων : Παγώνης Γεώργιος ( Λογιστής )


Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.
Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Mια Κοιν.Σ.Επ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
Tα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της
Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ.
Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες,
Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν
Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.
Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις
Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό
Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή

Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως :
  • 5% για το σχηματισμό αποθεματικού
  • έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας
  • το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σκοπός

Σκοπός
Είμαστε μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) που σκοπό έχουμε 
  • Την Υποστήριξη του Έλληνα Παραγωγού με την σταδιακή εξασφάλιση όλο και μεγαλύτερου όγκου της παραγωγής του και καλύτερες εμπορικές για αυτόν συνθήκες.
  • Την Υποστήριξη του Τοπικού Ελληνικού Συσκευαστηρίου που Επιλέγει Προϊόντα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και προέλευσης και γενικός κάθε τύπου Ελληνικής Επιχείρησης που έχει ως ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ την ανάδειξη και την υποστήριξη των καθαρά Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και των Ελλήνων Παραγωγών.
  • Την Τυποποίηση και Συσκευασία των προϊόντων μικρών Ελλήνων παραγωγών που λειτουργούν σε οικογενειακό επίπεδο και λόγο περιορισμένου όγκου παραγωγής δεν έχουν την Δυνατότητα να το κάνουν οι ίδιοι τους.
  • Την Ανάδειξη των Ελληνικών Παραδοσιακών Προϊόντων της Χώρας μας με τρόπους σύγχρονους που έχουν ως αποτέλεσμα να φτάσουν με ποικίλους τρόπους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι τους Πληθυσμού της Χώρας μας.
  • Την σωστή προβολή καθώς και ενδυνάμωση των Ελλήνων παραγωγών που εξάγουν τα προϊόντα τους λόγο περιορισμένης διάθεσης στην εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα να στερούν από την Χώρα μας ένα μεγάλο εύρος από τα καλύτερά της προϊόντα.
  • Την Απευθείας Παράδοση όλων αυτών των κορυφαίων ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ προϊόντων απευθείας στην Πόρτα τους Ελληνικού Νοικοκυριού.
Όραμα
Με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού και του κόστους συντήρησης του, δημιουργήσαμε τη Νέα Γη για να διαφοροποιήσουμε την κατάσταση προς όφελος τόσο του τελικού καταναλωτή όσο και του παραγωγού. Δημιουργούμε μία προσωπική σχέση του καταναλωτή με τον παραγωγό δίνοντας του την Ευκαιρία μέσα από το προϊόν που αγοράζει να γνωρίσει τον παραγωγό – καλλιεργητή και να μάθει για τη διαδικασία καλλιέργειας του προϊόντος, από το όργωμα του Χωραφιού μέχρι και την Συλλογή της Συγκομιδής και την παράδοση στη πόρτα του.

Όραμα μας είναι ΛΟΙΠΟΝ να είναι ΟΛΟΙ κερδισμένοι, ΟΛΟΙ χαρούμενοι, ΟΛΟΙ μαζί με ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ το ΚΟΙΝΟ και αμφίδρομο ΟΦΕΛΟΣ. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον είναι η λύση για ένα καλύτερο αύριο.  
Νεα Γη © 2022 | All rights reserved!!!